Privatlivspolitik

I det følgende informerer vi dig om indsamling og behandling af persondata hos Novo Nordisk Danmark og om dine databeskyttelsesrettigheder.

Persondata er oplysninger, der kan relateres til dig personligt, f.eks. navn, adresse, email-adresser, brugeradfærd. Vi har truffet omfattende tekniske og operationelle foranstaltninger for at beskytte dine data mod utilsigtet eller bevidst manipulation, tab, ødelæggelse eller adgang fra uautoriserede personer. Vores sikkerhedsprocedurer kontrolleres regelmæssigt og tilpasses den teknologiske udvikling.

Persondatapolitik for specifikke grupper:

Behandling af persondata vedr. kundeservice, bivirkninger og reklamationer.

Nedenforfølger vores generelle privatlivspolitik.

Privatlivspolitik


1 De oplysninger, vi indsamler

1.1 Vi indsamler oplysninger, der kan hjælpe os med at forbedre vores hjemmesider. Nogle oplysninger beder vi dig om direkte, mens andre oplysninger indsamles automatisk. Alle de oplysninger, vi indsamler automatisk, opbevares i sammenfattet form og kan ikke bruges til at identificere dig som en specifik person. Vi beder dig lejlighedsvis om oplysninger, som til tider kan være personligt identificerbare og private. Som følge heraf kan de oplysninger, vi indsamler, opdeles i to hovedkategorier:

a) Aggregeret besøgsstatistik
b) Personligt identificerbare oplysninger

Vi sammenkæder ikke aggregerede besøgsstatistikker med personligt identificerbare oplysninger. Aggregeret besøgsstatistik

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk generelle oplysninger om din computer og dennes placering samt den hjemmeside, du kom fra, hvis det er relevant. Disse oplysninger kan ikke bruges til at identificere dig som enkeltperson. Disse oplysninger bruges kun i aggregeret form til at informere os om, hvor vores besøgende kommer fra, hvad de ser og handler på, og hvor det største tidsforbrug ligger.

Oplysninger, vi indsamler automatisk:

Personligt identificerbare oplysninger

Sommetider har vi behov for at indsamle flere persondata om dig. Nogle områder/dele af vores hjemmeside kan kræve, at du registrerer dig for at logge ind. Vi kan anmode dig om oplysninger såsom din alder og beskæftigelse for bedre at forstå formålet med dit besøg og for at forbedre din besøgsoplevelse.

Under alle omstændigheder vil vi bede om dit samtykke og vi vil altid give en forklaring på formålet med vores indsamling af oplysninger og måden, hvorpå vi indsamler dem, og hvordan vi opbevarer dem, og hvordan vi planlægger at behandle og bruge dem, hver gang vi anmoder dig om personligt identificerbare oplysninger, som kan bruges til at identificere dig som fysisk person.

2 Hvordan oplysningerne bruges

2.1 Vi indsamler og opbevarer kun personligt identificerbare oplysninger til det formål, som er angivet i forbindelse med indsamlingsprocessen. Når vi afslutter behandlingen af dine oplysninger til det angivne formål, sletter og destruerer vi disse for at sikre dit privatliv.

3 Indsamling af følsomme data

3.1 Vi indsamler og opbevarer ikke følsomme oplysninger relateret til dit helbred, etniske oprindelse, religiøse eller politiske overbevisninger etc. på denne side. I det sjældne tilfælde, hvor vi søger at indsamle andre følsomme oplysninger, gør vi det altid i overensstemmelse med dansk persondatalovgivning.

4 Beskyttelse af børn

4.1 Det er vigtigt at beskytte børns privatliv. Novo Nordisk agter ikke at indsamle personligt identificerbare oplysninger fra børn (et barn defineres som værende under 18 år gammel) uden tilladelse fra forælderen eller den juridiske værge. Børn må IKKE give personligt identificerbare oplysninger til Novo Nordisk uden en udtrykkelig tilladelse fra forælder eller den juridisk værge.

Hvor det er relevant, vil vi instruere børn om ikke at indsende persondata. Hvis dit barn har indsendt personoplysninger, og du ønsker at anmode om, at sådanne oplysninger fjernes, så kontakt os venligst.

5 Hvordan vi garanterer datasikkerhed

5.1 På denne hjemmeside indsamles persondata kun i det omfang, som er nødvendigt. De indsamlede data sælges under ingen omstændigheder til tredjeparter til noget som helst formål.

6 Hvor behandles dataene?

6.1 Alle de persondata, vi indsamler, kan overføres internationalt inden for Novo Nordisks globale organisation. Vi har etableret interne politikker for at sikre et passende beskyttelsesniveau, uanset hvor i Novo Nordisk dine data befinder sig.

Få mere at vide om vores holdning til beskyttelse af persondata.

7 Videregivelse til tredjeparter

7.1 Vi vil aldrig overføre eller sælge personligt identificerbare oplysninger om vores besøgende til en tredjepart.

Vi deler generelt kun oplysninger med vores tjenesteleverandører og rådgivere, som vi har kontraheret med. For at overholde juridiske forpligtelser kan persondata imidlertid blive delt for at beskytte Novo Nordisks rettigheder, ejendom eller sikkerhed, dets medarbejdere og andre, eller såfremt vi sælger eller afvikler nogen del af vores forretning eller aktiver. Enhver form for sådan deling sker i overensstemmelse med persondatalovgivningen.

8 Besøgendes rettigheder

8.1 Ifølge lovgivningen har du generelt følgende rettigheder. Kontakt Novo Nordisk Denmark A/S for at gøre brug af dine rettigheder.

Under gældende lovgivning kan der være begrænsninger for disse rettigheder, der afhænger af de specifikke omstændigheder for den respektive behandling. Kontakt os med spørgsmål eller forespørgsler vedrørende dine rettigheder.

9 Brug af cookies

9.1 Du kan få information om vores brug af cookies her https://www.novonordisk.dk/content/dam/Denmark/AFFILIATE/policies/Cookie-policy.pdf

10 Kontaktoplysninger

10.1 Hvis du har nogle spørgsmål om denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, cookies og juridisk ansvarsfraskrivelse, hvis du ønsker at få indsigt i eventuelle personoplysninger, som opbevares om dig, eller hvis du har nogen btænkeligheder vedrørende Novo Nordisks brug af dine personoplysninger, kan du kontakte os.