Genanvendelse     FAQ     Om returpen™     Kontakt

Din injektionspen består bl.a. af plastik og glas. Tag dine brugte penne med på apoteket eller din fertilitetsklinik. Så sørger vi for, at materialerne får nyt liv frem for at ende som affald.

Genanvendelse

Tag dine brugte penne fra Novo Nordisk, Lilly og Sanofi med på apoteket, og aflever dem i en pose. Du kan også få udleveret en returpen™-pose, som du fremover kan samle dine brugte penne i derhjemme.

Bruger du fertilitetspenne fra Merck?
Så kan du aflevere dem på din fertilitetsklinik.

Genanvendelse

Tag dine brugte penne fra Novo Nordisk, Lilly og Sanofi med på apoteket, og aflever dem i en pose. Du kan også få udleveret en returpen™-pose, som du fremover kan samle dine brugte penne i derhjemme.

Bruger du fertilitetspenne fra Merck?
Så kan du aflevere dem på din fertilitetsklinik.

Hvert år produceres der millioner af injektionspenne til mennesker verden over. Efter brug ender mange af dem som affald, og det er synd. For materialerne kan genanvendes til andre formål. Siden 2020 har returpen™ indsamlet brugte penne på apoteker i Danmark, og der er heldigvis bred opbakning til initiativet.
Genanvendelse
Genanvendelse

Hvert år produceres der millioner af injektionspenne til mennesker verden over. Efter brug ender mange af dem som affald, og det er synd. For materialerne kan genanvendes til andre formål. Siden 2020 har returpen™ indsamlet brugte penne på apoteker i Danmark, og der er heldigvis bred opbakning til initiativet.
Genanvendelse

Materialerne genanvendes
Der er mange genanvendelsesmuligheder, og vi har igangsat flere projekter for at undersøge, hvor de genanvendte materialer kan gøre størst nytte. F.eks. kan glasset fra injektionspennen gensmeltes, mens plasten kan genanvendes til andre formål.
Genanvendelse

Materialerne genanvendes
Der er mange genanvendelsesmuligheder, og vi har igangsat flere projekter for at undersøge, hvor de genanvendte materialer kan gøre størst nytte. F.eks. kan glasset fra injektionspennen gensmeltes, mens plasten kan genanvendes til andre formål.

Returpen™ er et landsdækkende samarbejde mellem Novo Nordisk, Lilly, Sanofi og Merck, samt apoteker i hele landet, sundhedspersonale og penbrugere. Har du kommentarer eller ideer til, hvordan vi kan forbedre indsamlingen, er du meget velkommen til at skrive til os på kontaktinformationen nedenfor.
Genanvendelse
Genanvendelse

Returpen™ er et landsdækkende samarbejde mellem Novo Nordisk, Lilly, Sanofi og Merck, samt apoteker i hele landet, sundhedspersonale og penbrugere. Har du kommentarer eller ideer til, hvordan vi kan forbedre indsamlingen, er du meget velkommen til at skrive til os på kontaktinformationen nedenfor.

Novo Nordisk har i samarbejde med andre aktører på tværs af forsyningskæden startet ideen op. Nu er ordningen bredt ud i samarbejde med Lilly, Sanofi og Merck.

Penne fra andre producenter kan ikke indleveres i returpenTM-posen. Penne fra Novo Nordisk, Lilly og Sanofi skal afleveres separat, så de kan blive genanvendt til andre formål.

Ja, det kan du godt, men disse skal afleveres på din fertilitetsklinik.

Dine brugte injektionspenne fra Novo Nordisk, Lilly og Sanofi kan godt afleveres sammen med øvrigt medicinaffald, men det er vigtigt, at pennene afleveres i en pose for sig.

Brug gerne en returpen™-pose, som udleveres på apotekerne.

Ja, du må gerne lægge penne med en integreret (ikke synlig) nål i posen. Hvis du har en injektionspen, hvor nålen godt kan skrues af, skal du gøre det, før du lægger pennen i posen.

Du kan aflevere dine brugte penne på langt de fleste apoteker i hele Danmark. Bemærk, at der kan være enkelte apoteker, som ikke er del af returpen™.

Der er mange muligheder, og vi har igangsat flere projekter for at undersøge, hvor de genanvendte materialer kan gøre størst nytte. F.eks. kan glasset fra injektionspennen gensmeltes, mens plasten kan genanvendes til andre formål.

Returpen™ blev lanceret 1. december 2020 som et pilotprojekt i samarbejde med apoteker i Kolding, Aarhus og København. Initiativet blev heldigvis godt modtaget, og 1. februar 2022 blev det udvidet til en landsdækkende ordning. Til at starte med, var det kun muligt at indlevere brugte penne fra Novo Nordisk til genanvendelse. Undervejs er der blevet arbejdet på at indgå samarbejde mellem flere producenter af injektionspenne. 1. maj 2023, blev ordningen endnu en gang udvidet, så også penne fra Lilly og Sanofi kan indleveres til genanvendelse. Fertilitetspenne fra Merck afleveres på fertilitetsklinikker.

Flere danske og internationale organisationer står bag returpen™, fordi de ønsker at bidrage aktivt til den grønne omstilling.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information om returpen™, hjælper vi dig gerne.

Du kan også rapportere bivirkninger og reklamationer via nedenstående kontaktinformation

Skriv til Novo Nordisk på kundeservice@novonordisk.com eller ring på  +45 80 20 02 40.

Skriv til Lilly på scan_medinfo@lilly.com eller alternativt ring på +45 45 26 61 00.

Skriv til Merck på kontakt@merckgroup.com eller ring på +45 35 25 35 50.

Skriv til Sanofi på medinfo.dk@sanofi.com eller alternativt ring på +45 45 16 70 00.