returpen logo

I det følgende informerer vi dig om indsamling og behandling af persondata hos Novo Nordisk Danmark og om dine databeskyttelsesrettigheder. Persondata er oplysninger, der kan relateres til dig personligt, f.eks. navn, adresse, e-mail-adresser, brugeradfærd. Vi har truffet omfattende tekniske og operationelle foranstaltninger for at beskytte dine data mod utilsigtet eller bevidst manipulation, tab, ødelæggelse eller adgang fra uautoriserede personer. Vores sikkerhedsprocedurer kontrolleres regelmæssigt og tilpasses den teknologiske udvikling.

1.1    Vi indsamler oplysninger, der kan hjælpe os med at forbedre vores hjemmesider. Nogle oplysninger beder vi dig om direkte, mens andre oplysninger indsamles automatisk. Alle de oplysninger, vi indsamler automatisk, opbevares i sammenfattet form og kan ikke bruges til at identificere dig som en specifik person. Vi beder dig lejlighedsvis om oplysninger, som til tider kan være personligt identificerbare og private. Som følge heraf kan de oplysninger, vi indsamler, opdeles i to hovedkategorier:

a) Aggregeret besøgsstatistik 

b) Personligt identificerbare oplysninger

Vi sammenkæder ikke aggregerede besøgsstatistikker med per-sonligt identificerbare oplysninger.

Aggregeret besøgsstatistik

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk ge-nerelle oplysninger om din computer og dennes placering samt den hjemmeside, du kom fra, hvis det er relevant. Disse oplys-ninger kan ikke bruges til at identificere dig som enkeltperson. Disse oplysninger bruges kun i aggregeret form til at informere os om, hvor vores besøgende kommer fra, hvad de ser og handler på, og hvor det største tidsforbrug ligger.

Oplysninger, vi indsamler automatisk:

 • Førstepartscookie-support (om du tillader, at vi placerer en cookie på din computer)
 • Besøgs-id (leveret af en cookie, vi placerer på din compu-ter, når det er muligt)
 • Henviser (dvs. hvor du kom fra, eksempelvis google.com)
 • Dato og tidspunkt for besøg
 • Regionale indstillinger og sprogindstillinger (for at afgøre i hvilket land du er)
 • Operativsystem (Windows, OS X, Linux, iOS, Android etc.)
 • Browser & Browserversion (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari etc.)
 • Skærmopløsning (1280x1024, 1024x768 etc.)
 • Javascript-support
 • Java-support
 • IP-adresse (computeradresse på internettet)
 • Titel på den side, du ser på
 • URL på den side, du ser på

Personligt identificerbare oplysninger

Sommetider har vi behov for at indsamle flere persondata om dig. Nogle områder/dele af vores hjemmeside kan kræve, at du registrerer dig for at logge ind. Vi kan anmode dig om oplysnin-ger såsom din alder og beskæftigelse for bedre at forstå formå-let med dit besøg og for at forbedre din besøgsoplevelse. 

Under alle omstændigheder vil vi bede om dit samtykke og vi vil altid give en forklaring på formålet med vores indsamling af oplysninger og måden, hvorpå vi indsamler dem, og hvordan vi opbevarer dem, og hvordan vi planlægger at behandle og bru-ge dem, hver gang vi anmoder dig om personligt identificerbare oplysninger, som kan bruges til at identificere dig som fysisk person.

2.1    Vi indsamler og opbevarer kun personligt identificerbare oplysninger til det formål, som er angivet i forbindelse med indsamlingsprocessen. Når vi afslutter behandlingen af dine oplysninger til det angivne formål, sletter og destruerer vi disse for at sikre dit privatliv.

3.1    Vi indsamler og opbevarer ikke følsomme oplysninger relateret til dit helbred, etniske oprindelse, religiøse eller politiske overbevisninger etc. på denne side. I det sjældne tilfælde, hvor vi søger at indsamle andre følsomme oplysninger, gør vi det altid i overensstemmelse med dansk persondatalovgivning.

4.1    Det er vigtigt at beskytte børns privatliv. Novo Nordisk agter ikke at indsamle personligt identificerbare oplysninger fra børn (et barn defineres som værende under 18 år gammel) uden tilladelse fra forælderen eller den juridiske værge. Børn må IKKE give personligt identificerbare oplysninger til Novo Nordisk uden en udtrykkelig tilladelse fra forælder eller den juridisk værge.

Hvor det er relevant, vil vi instruere børn om ikke at indsende persondata. Hvis dit barn har indsendt personoplysninger, og du ønsker at anmode om, at sådanne oplysninger fjernes, så kontakt os venligst.

5.1    På denne hjemmeside indsamles persondata kun i det omfang, som er nødvendigt. De indsamlede data sælges under ingen omstændigheder til tredjeparter til noget som helst formål.

6.1  Alle de persondata, vi indsamler, kan overføres internationalt inden for Novo Nordisks globale organisation. Vi har etableret interne politikker for at sikre et passende beskyttelsesniveau, uanset hvor i Novo Nordisk dine data befinder sig. 

Få mere at vide om vores holdning til beskyttelse af persondata.

7.1    Vi vil aldrig overføre eller sælge personligt identificerbare oplys-ninger om vores besøgende til en tredjepart.

Vi deler generelt kun oplysninger med vores tjenesteleverandører og rådgivere, som vi har kontraheret med. For at overholde juridiske forpligtelser kan persondata imidlertid blive delt for at beskytte Novo Nordisks rettigheder, ejendom eller sikkerhed, dets medarbejdere og andre, eller såfremt vi sælger eller afvikler nogen del af vores forretning eller aktiver. Enhver form for sådan deling sker i overensstemmelse med persondatalovgivningen.

8.1    Ifølge lovgivningen har du generelt følgende rettigheder. Kontakt Novo Nordisk Denmark A/S for at gøre brug af dine rettigheder.

 • Du kan få et overblik over hvilke personoplysninger vi har om dig;
 • Du kan få en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindelig brugt og maskinlæsbart format;
 • Du kan få rettet dine personoplysninger;
 • Du kan få dine personoplysninger slettet;
 • Du kan gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger;
 • Har du givet samtykke til at vi må behandle dine personoplysninger, kan du når som helst trække dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger tilbage. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det ingen betydning for legitimiteten af behandlingen af dine personoplysninger inden du trak dit samtykke tilbage;
 • Ønsker du at klage over vores håndtering af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

Under gældende lovgivning kan der være begrænsninger for disse rettigheder, der afhænger af de specifikke omstændighe-der for den respektive behandling. Kontakt os med spørgsmål eller forespørgsler vedrørende dine rettigheder.

9.1    Du kan få information om vores brug af cookies her

10.1    Hvis du har nogle spørgsmål om denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, cookies og juridisk ansvarsfraskrivelse, hvis du ønsker at få indsigt i eventuelle personoplysninger, som opbevares om dig, eller hvis du har nogen betænkeligheder vedrørende Novo Nordisks brug af dine personoplysninger, kan du kontakte os.