Genanvendelse     FAQ     Om returpen™     Kontakt

Din injektionspen er for god til at smide ud

Genanvendelse

Du kan aflevere dine brugte injektionspenne fra Novo Nordisk på apoteker i hele Danmark.

Læg dem i en pose, og aflever dem til apotekspersonalet. Du kan også få udleveret en returpen™-pose, som du kan samle dine brugte penne i derhjemme.

Genanvendelse

Du kan aflevere dine brugte injektionspenne fra Novo Nordisk på apoteker i hele Danmark.

Læg dem i en pose, og aflever dem til apotekspersonalet. Du kan også få udleveret en returpen™-pose, som du kan samle dine brugte penne i derhjemme.

Hvert år producerer Novo Nordisk mere end 600 millioner injektionspenne til mennesker verden over. Efter brug ender mange af dem som affald, og det er synd. For de består af materialer af høj kvalitet, som kan genanvendes til andre formål.

Derfor har vi taget initiativ til returpen, som i al sin enkelhed går ud på at indsamle brugte injektionspenne fra Novo Nordisk. Så sørger vi for, at materialerne får nyt liv frem for at ende som affald.

Genanvendelse
Genanvendelse

Hvert år producerer Novo Nordisk mere end 600 millioner injektionspenne til mennesker verden over. Efter brug ender mange af dem som affald, og det er synd. For de består af materialer af høj kvalitet, som kan genanvendes til andre formål.

Derfor har vi taget initiativ til returpen, som i al sin enkelhed går ud på at indsamle brugte injektionspenne fra Novo Nordisk. Så sørger vi for, at materialerne får nyt liv frem for at ende som affald.

Genanvendelse

F.eks. kan glasset fra injektionspennen gensmeltes, mens plasten kan genanvendes til andre brugbare genstande. Der er mange muligheder, og vi er i gang med at udforske, hvor de genanvendte materialer kan gøre størst nytte.

Der er bred opbakning til projektet – heldigvis. For det er ikke nogen hemmelighed, at det kræver et godt samarbejde mellem penbrugere, apoteker og sundhedspersonale at indsamle de brugte injektionspenne. Nye rutiner skal etableres, og vi skal hjælpe hinanden med at huske på, at pennene fremover skal afleveres på apoteket.

Genanvendelse

F.eks. kan glasset fra injektionspennen gensmeltes, mens plasten kan genanvendes til andre brugbare genstande. Der er mange muligheder, og vi er i gang med at udforske, hvor de genanvendte materialer kan gøre størst nytte.

Der er bred opbakning til projektet – heldigvis. For det er ikke nogen hemmelighed, at det kræver et godt samarbejde mellem penbrugere, apoteker og sundhedspersonale at indsamle de brugte injektionspenne. Nye rutiner skal etableres, og vi skal hjælpe hinanden med at huske på, at pennene fremover skal afleveres på apoteket.

Vi siger på forhånd tak til alle jer, der gør en indsats for at aflevere og indsamle de brugte injektionspenne.

Har du kommentarer eller ideer til, hvordan vi kan forbedre indsamlingen, er du meget velkommen til at skrive til kundeservice@novonordisk.com

Genanvendelse
Genanvendelse

Vi siger på forhånd tak til alle jer, der gør en indsats for at aflevere og indsamle de brugte injektionspenne.

Har du kommentarer eller ideer til, hvordan vi kan forbedre indsamlingen, er du meget velkommen til at skrive til kundeservice@novonordisk.com

Hvem står bag returpen™?

Returpen™ er blevet til i et samarbejde mellem flere danske og internationale organisationer, der ønsker at bidrage aktivt til den grønne omstilling:

Jeg bruger injektionspenne fra andre producenter end Novo Nordisk. Kan jeg også aflevere dem på apoteket?

Du kan fortsat aflevere brugte injektionspenne fra andre producenter end Novo Nordisk sammen med dit øvrige medicinaffald. Disse vil herefter blive sendt til destruktion som farligt affald. Penne fra Novo Nordisk skal afleveres for sig, så de kan blive genanvendt til andre produkter.

Kan jeg aflevere mine injektionspenne sammen med mit øvrige medicinaffald?

Dine brugte injektionspenne fra Novo Nordisk kan godt afleveres sammen med øvrigt medicinaffald, men det er vigtigt, at pennene afleveres i en pose for sig. 

Brug gerne en returpen™-pose, som udleveres på apotekerne. Vær opmærksom på, at dit øvrige medicinaffald, inklusive injektionspenne fra andre producenter end Novo Nordisk, bliver sendt til destruktion som farligt affald – ikke til genanvendelse.

Kan jeg aflevere mine injektionspenne på et hvilket som helst apotek i Danmark?

Ja, du kan aflevere dine brugte penne på apoteker i hele Danmark. Bemærk, at der kan være enkelte apoteker, som ikke er del af returpen™.

Hvad kan pennene genanvendes til?

Glasset fra injektionspennen kan gensmeltes, mens plasten kan genanvendes til andre brugbare genstande. Der er mange muligheder, og vi er i gang med at udforske, hvor de genanvendte materialer kan gøre størst nytte.

Returpen™ blev lanceret 1. december 2020 som et pilotprojekt i samarbejde med apoteker i Kolding, Aarhus og Københavns Kommuner.

Formålet var at indhente erfaringer med at indsamle brugte injektionspenne fra Novo Nordisk med henblik på at genanvende materialerne til andre formål.

Undervejs i pilotprojektet blev der foretaget evalueringer med hjælp fra bl.a. penbrugere og apotekspersonale, og initiativet blev rigtig godt modtaget.

Derfor blev det besluttet at gøre returpen™ landsdækkende fra 1. februar 2022.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information om returpen™, hjælper vi dig gerne.
Skriv eller ring til os på mail: kundeservice@novonordisk.com elle tlf: +45 80200240.